14 November 2009 @ 11:44 am
fic: dwadzieścia sześć (bsg, lee, sam)  
Fandom: Battlestar Galactica
Postacie: Lee Adama, Sam Anders
Spoilery: do 4.10 Revelations. potem AU.
Wordcount: 2000
A/N: pisane na wakacyjne wyzwanie fabularne na [livejournal.com profile] multifandom_pl.

Kiedyś Lee myślał, że jego życie jest popieprzone. )
 
 
12 August 2009 @ 06:16 pm
graphics: headers (bsg, kara)  
Headers:

[4] Battlestar Galactica (Kara Thrace)

Christmas gift for [livejournal.com profile] miss_magrat

All shareable.

Teaser:set me on fire )
 
 
12 August 2009 @ 01:56 pm
graphics: icons (bsg)  
[66] Battlestar Galactica icons

Most of them are made for icon challenge communities: [livejournal.com profile] karastillness, [livejournal.com profile] karalee_ic, [livejournal.com profile] bsgstillness, [livejournal.com profile] bsg_stillness and [livejournal.com profile] bstg_icontest.

Teaser:
we're not a civilization anymore )
 
 
11 August 2009 @ 04:00 pm
fic: kiedy zmienia się wiatr (bsg, tory)  
Tytuł: Kiedy zmienia się wiatr
Fandom: Battlestar Galactica
Postać: Tory
Spoilers: od 3x19 do 4x10
Wordcount: 666
A/N: tekst napisany na zwl #2 na [livejournal.com profile] multifandom_pl. prompt trzeci, ale prawdopodobnie ledwo widoczny.

We wspomnieniach ma osiemnaście lat i długie włosy związane w koński ogon. )
 
 
11 August 2009 @ 03:37 pm
fic: numer osiem (bsg, athena)  
Tytuł: Numer Osiem
Fandom: Battlestar Galactica
Postacie: Athena
Spoilers: do 2x02
Wordcount: 492
A/N: jak pisałam ten tekst miałam za sobą tylko pierwszy sezon BSG i trzy odcinki drugiego. tekst pisany na fikaton #4 na [livejournal.com profile] multifandom_pl, prompt

Kiedyś były tylko plany, które trzeba zrealizować i cele, które należy osiągnąć. )